Nieuwjaarsreceptie Sportclub Irene – 6 januari 2018

Dit jaar wordt door Sportclub Irene de Nieuwjaarsreceptie gehouden op zaterdag 6 januari 2018 in de kantine van de Bakenbos.

Tevens vindt dan de huldiging plaats van onze jubilarissen. Ook dit jaar zullen enkele trouwe leden speciaal in het zonnetje worden gezet. Dit zijn:

De receptie jubilarissen begint om 16:00 uur. U wordt verwacht tussen 15.30 uur en 16.00 uur. De aansluitende vrijwilligersavond is verplaatst naar mei 2018. Exacte datum volgt

Langs deze weg willen wij alle leden, familie, vrienden, relaties en vrijwilligers uitnodigen om de nieuwjaarsreceptie bij te wonen.

We zien u graag op zaterdag 6 januari 2018 om samen met ons het glas te heffen.
Verder wensen wij u allen een zalig Kerstmis en alvast een heel gelukkig en sportief 2018.

Bestuur Sportclub Irene,
Tom, Sjoerd, Joeri, Geert, Wim en Rowdy (aspirant bestuurslid)

Share This