AVG geldt ook voor Sportclub Irene

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving in Nederland in. De wet heet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en versterkt de rechten van mensen waar gegevens van worden verwerkt. Sportverenigingen verwerken ook persoonsgegevens en dat betekent dat ook de sportclub meer verplichtingen krijgt.

Het blijkt dat nog maar weinig sportclubs actief bezig zijn om hun organisatie in te richten volgens de nieuwe richtlijnen. Begrijpelijk, want het is een complex vraagstuk en vraagt verschillende handelingen van elke vereniging.
Volgens de richtlijnen van de AVG moeten sportclubs in de toekomst te allen tijde kunnen aantonen dat zij zorgvuldig met hun data omgaan. Melding van datalekken blijft verplicht.

Wat gaat de privacy wetgeving voor Sportclub Irene betekenen?
Privacy wetgeving gaat over de spelregels die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens. Voorbeelden van het verwerken van persoonsgegevens zijn:
• de salarisadministratie, waaronder dat van spelers en trainers;
• het bewaren van gegevens van seizoenkaarthouders of sponsoren;
• het vastleggen van spelersprofielen in een database.

Het doel van de wet is om de privacy van de personen van wie gegevens worden verwerkt, te beschermen. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of verdere verspreiding.
Voor bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid, geldt in beginsel zelfs een verbod om deze te verwerken, tenzij uitdrukkelijke toestemming is verkregen of een uitzondering van toepassing is.

Wat is er nieuw in de AVG?
De plicht om datalekken te melden blijft zoals deze nu is. Het verschil met de oude wetgeving is dat clubs volgens de nieuwe richtlijnen voortdurend moeten kunnen aantonen dat zij zorgvuldig met hun data omgaan. Zij moeten met name voor de gegevens die privacygevoelig zijn, de volgende stappen doorlopen:
• inventariseer welke privacygevoelige informatie er binnen de sportclub aanwezig is
• maak van elk gegeven een risico-inschatting en bepaal hoe hiermee moet worden omgaan
• veranker zorgvuldig de omgang met deze risico’s in uw clubbeleid
• sluit goede contracten met leveranciers van uw software zodat alle zaken rond de AVG zijn geregeld
• is de borging van alle privacy zaken in het clubbeleid vastgelegd?
• heeft de club een procedure voor de opsporing en melding van datalekken?

Het bestuur is momenteel druk bezig met het opstellen van een actieplan om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen.

Share This