LET OP! Belangrijk bericht voor alle leiders van O13 en ouder

In verband met de introductie van het Digitale Wedstrijdformulier met ingang van 2 september jl. is het van groot belang dat trainers en leiders van alle teams vanaf O13 en ouder de Wedstrijdzaken app van de KNVB downloaden op hun smartphone. Draag er in elk geval zorg voor dat 1 kaderlid dit daadwerkelijk heeft gedaan en enkele controles heeft uitgevoerd.

Van belang is dat betreffend kaderlid KNVB lid is. Is dit bij geen kaderlid het geval dan is het zaak dat minimaal 1 kaderlid zich aanmeldt als vrijwilliger bij Sportclub Irene (zie daartoe het aanmeldingsformulier op de website).  Registratie op de wedstrijdzaken app kan dan plaatsvinden met het e-mailadres waarmee men ook is aangemeld bij de club.

In de wedstrijdzaken app staat men vervolgens automatisch als teammanager, coach of leider vermeld, waarbij alle relevante zaken inzichtelijk zijn. De rol mag nooit “speler” zijn. Levert dit problemen op, dan graag contact opnemen met de wedstrijdsecretaris jeugd. Voor alle duidelijkheid: deze is bereikbaar via het e-mailadres wedstrijden.jeugd@sportclubirene.nl

Controle dient verder plaats te vinden op namen van het betreffende team: eventuele missende spelers kunnen via de app worden toegevoegd. Van belang is  verder goed te controleren of van elke speler een pasfoto op de digitale spelerspas is vermeld: zo niet, dan dient de speler deze foto zelf te uploaden via de app Voetbal.nl. Andere optie is dat men telkens een geldige ID meeneemt. Bedenk goed dat, indien hier niet aan voldaan wordt, de speler niet kan voetballen! De scheidsrechter heeft dan geen andere keuze. Elke speler kan met zijn eigen  e-mailadres inloggen op deze app.

Mochten er vragen zijn, dan kan contact opgenomen worden via het bovengenoemde e-mailadres.

Share This