Contributie – seizoen 2018-2019

Beste leden, ouders en vriende van Irene,

Voor midden september 2018 zal de contributie voor het seizoen 2018 – 2019 worden geïnd.

De contributie wordt geïnd via onze partner ClubCollect. Clubcollect zal via SMS en e-mail een verzoek tot betaling doen. De betalingen verlopen via automatisch incasso of via IDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Hieronder een voorbeeld van een bericht dat u de komende dagen kunt verwachten:

ClubCollect bericht

Best clublid,
Sportclub Irene heeft de inning van de contributie uitbesteed aan ClubCollect. Dit is een online betaalplatform voor clubs, verenigingen en andere organisaties. ClubCollect helpt ons bij het administratief verwerken van de nota’s, betalingen en herinneringen.
Factuurnummer: 373011
Betreft: Contributie en Kledingfonds Sportclub Irene seizoen 2018/2019
Stel een vraag over deze factuur Bedrag: EUR xxx,xx
Uiterste betaaldatum: xx okt 2018

NB: u kunt uw betaling niet zelf overmaken naar een bankrekening van ClubCollect of uw club.

In plaats daarvan biedt ClubCollect de volgende betaalmogelijkheden:
Betaalmethode(n):
– Automatische incasso
– iDEAL
Betaalmogelijkheden:
– Ineens
– Gespreid
Open persoonlijke ClubCollect betaalpagina →
Werkt de knop niet? Ga dan naar https://app.clubcollect.com/member/nl/signin/email/15db5e9910d388f05e39e38a549ce49edee93bf7

Voor vragen over de hoogte van de nota of lidmaatschap kunt u uw penningmeester direct een vraag stellen via uw persoonlijke ClubCollect betaalpagina. Maakt u gebruik van contributie-ondersteuning laat dit dan weten aan uw penningmeester door hierboven op “Stel een vraag” te klikken. Alleen uw penningmeester (en niet ClubCollect) kan de juiste wijze van betalen vaststellen als u gebruik maakt van contributie-ondersteuning.

Met vriendelijke groet,
Namens Sportclub Irene
Het team van ClubCollect
Het bovenstaande is een automatisch gegenereerd bericht.

Let op!!
• Email kunnen in de SPAM box komen. Controleer dit alstublieft.
• Ouders ook letten op mailboxen/ telefoons van uw kinderen. Van een aantal junioren staat de email/ het mobielnummer in het Sportlink. Zij ontvangen het betreffende verzoek.
• Hebt u in september nog geen email van ClubCollect ontvangen, graag een mail naar het mailadres: contributie@sportclubirene.nl
• Na 10 dagen ontvangt u een eerste herinnering als u niet inlogt op de pagina van Clubcollect-Sportclub Irene en een betaalmethode en betaalmogelijkheid kiest. Heeft u in begin oktober nog geen keuze gemaakt of contact gezocht via contributie@sportclubirene.nl, dan blokkeren wij de betreffende speler in Sportlink. Hierdoor kan er niet getraint en gespeeld worden!

Hoe gaat gespreid betalen in z’n werk?
Voor gespreid betalen worden 3 termijnen met 30 tussenliggende dagen aangehouden en zal een klein extra bedrag inrekening gebracht worden. Op de persoonlijke betaalpagina kan men deze optie kiezen.

Is het kledingfonds verplicht?
Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor alle leden. De jaarlijkse vergoeding hiervoor bedraagt € 20,00 en zal samen met de contributie worden geïnd. Spelers krijgen een korte broek en 1 paar sokken, deze worden eigendom. Het speelshirt is in bruikleen en staan onder beheer van de leider van het betreffende team.

Met vriendelijk groet,

Contributie Commissie
Sportclub Irene

Share This