Contributie

Beste leden, ouders,

Elk seizoen wordt er contributie geheven door middel van een betalingsverzoek en meerdere herinneringen (email, sms, brief) via ClubCollect en direct door de afdeling contributie@sportclubirene.nl
Het merendeel van de contributie is netjes op tijd overgemaakt naar de rekening van Sportclub Irene.

Echter is er ook een kleine groep leden die nog niet hebben betaald.
Wij proberen deze leden via allerlei kanalen te bereiken, maar de response is laag.

Controleer s.v.p. of je contributie is betaald. Zo niet of bij twijvel, neem dan contact op via contributie@sportclubirene.nl
Leden hebben hierin zelf een verantwoordelijkheid.

Indien we niets horen of geen betaling ontvangen voor 17 februari 2018, trekken we de speel gerechtigheid via sportlink in.
Dit betekent dat het betreffende lid niet (meer) mag spelen / opgesteld kan worden voor een wedstrijd.
Hiermee wordt natuurlijk ook het hele elftal benadeeld, wanneer voor de aftrap blijkt dat de speler plotseling niet opgesteld kan worden.

Wij vertrouwen erop dat de contributie voor bovengenoemde datum betaald is.

Met vriendelijke groet,

Joeri Kuik
Penningmeester

Share This