Hoe heurt het eigenlijk?

Dit is de titel van een televisieprogramma dat gaat over (fatsoens)normen en waarden.

Bijgaande foto’s geven een beeld hoe de materiaalruimte bij Sportclub Irene gisteravond
(dinsdag 20 november) is achtergelaten door sommige leiders en/of trainers.

Als je dit ziet kun je je afvragen of deze mensen thuis ook zo met hun spullen omgaan.
Waarschijnlijk niet.

Het zou getuigen van fatsoen als de spullen na de training netjes opgeruimd worden.

Op de laatste foto is te zien hoe de materiaalruimte er vanmorgen weer uitzag nadat er
opgeruimd is door een vrijwilliger.

Men moet zich goed realiseren dat het geduld van deze vrijwilligers ook grenzen kent.

Share This