Oproep voor aanvraag VOG

Een paar seizoenen geleden heeft Sportclub Irene de VOG geïntroduceerd, Verklaringen omtrent Gedrag. Iedereen (vrijwilligers en betaalde krachten) die binnen onze vereniging in contact staat met minderjarigen en gehandicapten dient de VOG aan te vragen. Dit uiteraard om, zoveel als mogelijk is, te voorkomen dat zich binnen onze verenigingen situaties van intimidatie, in welke vorm dan ook, voordoen.

Nu er weer voor een nieuwe seizoen afgetrapt is zal iedereen binnen de club die nog geen VOG heeft aangevraagd, maar hiervoor wel in aanmerking komt, binnenkort per mail een uitnodiging ontvangen om de VOG aan te vragen.

Is de VOG niet voor 15 november ingeleverd, dan zal dat helaas consequenties hebben voor het uitvoeren van een taak/taken binnen de club.

Bij eventuele vragen kan contact opgenomen worden via vogscirene@gmail.com

Jeugdcommissie Sportclub Irene

Share This