Alle nieuwe vrijwilligers dienen het VOG aan te vragen

Tijdens het vorig seizoen heeft Sportclub Irene het VOG geïntroduceerd, Verklaringen omtrent Gedrag. Iedereen (vrijwilligers en betaalde krachten) die binnen onze vereniging in contact staat met minderjarigen en gehandicapten dient het VOG aan te vragen. Dit uiteraard om, zoveel als mogelijk is, te voorkomen dat zich binnen onze verenigingen situaties van intimidatie, in welke vorm dan ook, voordoen.

Nu er weer voor een nieuwe seizoen afgetrapt is zal iedereen binnen de club die nog geen VOG heeft aangevraagd, maar hiervoor wel in aanmerking komt, binnenkort per mail een uitnodiging ontvangen om het VOG aan te vragen.

 Bij eventuele vragen kan contact opgenomen worden met Elly Panzer, vogscirene@gmail.com

 Jeugdcommissie Sportclub Irene

Share This