Verslag overleg Prestatief versus Sportief

 

Op 11 december jl. vond er in de kantine van Sportclub Irene de eerste meeting plaats waarin de sportieve kaders op de voorgrond staan.

Aanwezig waren:
Ruud Sonnemans-Eric Janssen-Funs-Hans Scheurs-Danny Beurskens-Arjan deLeeuw-Richard Westerman-Frank Pijls -Marc Jongeneele-Geert Jacobs-RonBloem-Floris Rutjens-Ivo Thijssen-Thomas Rogge en John Janssen.

Als men het over voetbal heeft dan speekt men al heel gauw over de eerste elftallen.
Hoe vaak denkt men dat er niet gedacht wordt aan al de jongens en de meisjes in de lagere elftallen die ook naar het zelfde sportpark komen, die deze zelfde schoenen aan hebben en met de zelfde bal doelpunten maken in dezelfde goals?
Hoe vaak krijgen we het “verwijt” dat bij het voetbal enkel en alleen maar wordt gedacht wordt aan de jongens die hoger spelen?

Ouders die zich bezorgd uitspreken en vinden dat hun kind dezelfde aandacht verdient. Communicatie is het woord.

Als TC (Technische Commissie) willen we de stap gaan maken om langzaam maar zeker onze trainers in alle sportieve kaders te gaan informeren over de gang van zaken binnen onze club.

Vaders en moeders, vrienden en bekenden die een deel zijn van Sportclub Irene maar die we nooit zien, we nooit spreken, maar die wel elke keer aanwezig zijn en elke zaterdag met hun jongens een wedstrijd spelen. Die groep willen we meer en meer gaan ondersteunen zodat ook daar begrip ontstaat en dat ook zij een soort van “ambassadeur” gaan worden van onze fantastische club.

Is dit een wederzijds verhaal?.. Jazeker.. maar we hebben de afgelopen jaren genoeg gewezen, we hebben ook verweten en nu is het tijd om als CLUB verantwoordelijkheid te gaan nemen en ervoor te gaan zorgen dat IEDEREEN zich fijn voelt. Wij als CLUB zijn aan de beurt en dat gaan we ook doen!!

Wat is het plan?
In het begin van het seizoen hebben we in de onderbouw (lees: Mini F de F en de E) Mo en Ahmed verantwoordelijk gesteld. Mo als coördinator, maar vooral Ahmed zijn rol actief en op voetbalgebied, ondersteunend. We horen hierover veel positieve signalen. De trainers kunnen direct hun vragen stellen waardoor er een verbinding ontstaat die prettig aanvoelt. Verder zullen we de sportieve kaders meer gaan betrekken bij de besluiten op voetbal gebied welk worden gemaakt in onze TC en TC+ groep. Deze groep bestaat uit alle prestatieve trainers die op voetbal gebied samen met de TC, plannen maken op voetbal gebied. Deze plannen worden gedeeld met alle kaders, zodat we de lijnen die we maken openstellen voor een ieder.
Verder zijn er meetings gepland waar we de kaders gaan inlichten, voorlichten en actieve trainingen gaan verzorgen. De trainingen zullen worden verzorgd door onze prestatieve trainers, hun kennis en hun ervaring zal meer en meer worden gedeeld zodat we enerzijds het geïnvesteerde omzetten in -te behalen winst- en anderzijds hopen wij die trainers te bereiken die ook op hun manier willen groeien in dit vak.

Sportclub Irene biedt dat verschillende mogelijkheden die dat persoonlijk kunnen worden toegelicht. Let wel, dat dit plan welk is uitgezet, een vorm moet gaan krijgen, maar omdat er interactie is zullen de plus en min punten duidelijker worden, waardoor ons inzicht helderder gaat worden.

Wat is het doel?
De sportieve kaders moeten meer betrokken raken, moeten uit hun isolement. Omdat er geen leiding is en omdat wij als TC geen voorbeeld schetsen, ontstaat er op een natuurlijke wijze eigenzinnigheid, Eilanden.. een ieder die maar iets doet zonder enige sturing (ik hoop dat ik niet te direct ben in mijn uitleg, ik meen hierbij niemand te kwetsen). Door ervoor te gaan zorgen dat we onze voetbal visie meer en meer gaan delen, dat we directer met elkaar gaan communiceren, omdat we meer contact hebben zal het WIJ gevoel op een natuurlijke wijze gaan groeien. Voor het beeld:. De “eilanden” moeten bij het vaste land worden “(be)getrokken”.. Wij als TC hebben dit doel voor ogen en zullen ons uiterste best voor gaan doen om dit meer en meer gestalte te gaan geven.

Gisteren was de aftrap en omdat het weer zeer slecht was hebben we ons beperkt tot een informatief gesprek waarin dit alles ter spraken is gekomen. Twee van onze jonge trainers Floris en Ivo, beide hoofdtrainers van respectievelijk J017-1 en J014-1, hebben zaken toegelicht en ondersteunende antwoorden gegeven bij de vragen die er werden gesteld.

Namens de TC,
John Janssen

Share This