Rookvrij Sportcomplex bij Sportclub Irene

Onze voetbalvereniging heeft de aftrap gegeven voor het invoeren van een rookvrij sportcomplex. De vereniging wil hiermee aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen en deelt de mening dat roken en sport niet bij elkaar passen. De vereniging vindt het belangrijk dat de kinderen worden beschermd tegen het meeroken. De komende tijd worden voorbereidingen genomen om op zaterdag 25 augustus 2018 tijdens de seizoensopening rookvrij van start te gaan.

Zien roken, doet roken
Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders.

Hartstichting: rookvrije sportterreinen
Roken speelt een belangrijke rol bij het krijgen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Het initiatief van Sportclub Irene sluit aan bij de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’. Initiatiefnemers van deze beweging zijn de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds en inmiddels hebben vele partners zich aangesloten. Deze beweging werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

Wat verandert er bij Sportclub Irene?
Eigenlijk verandert er helemaal niet zoveel. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging. Het bestuur heeft besloten dat er naast de kantine een aangewezen gebied is waar rokers de gelegenheid krijgen om te roken.
Afspraken:
– Niet roken tijdens trainingen en wedstrijden voor de jeugd.
– Niet roken op en langs de sportvelden, inclusief dug-outs, tribunes en tussenpaden.
– Niet roken door trainers in het bijzijn van de jeugd.
– Niet roken in sporttenue.
– Roken in het aangewezen gebied, onder het afdak naast de kantine.
– Er mag alleen gerookt worden in de gele gemarkeerde zone onder het afdak naast de kantine.
– Spreek elkaar op een positieve manier aan en herinner elkaar aan de gemaakte afspraken.

Het is mooi om te zien hoe het draagvlak voor de Rookvrije Generatie groeit en hoe steeds meer sportverenigingen op weg gaan naar rookvrij. Sportclub Irene hoopt hiermee het goede voorbeeld te geven, ook voor de andere verenigingen in de omgeving. Wij hopen dat het initiatief kan rekenen op steun vanuit de leden en bezoekers.

Steun jij de vereniging met dit initiatief? laat het ons vooral weten. Wil jij bijdragen om Sportclub Irene rookvrij te maken? Neem dan contact op met de aanspreekpunten Kevin Janssen of Jeroen Triest. Dit kan via de mail kevin_janssen20@hotmail.com of telefonisch 0651244626.

Share This