Schreurs Winters Accountants trotse sponsor Sportclub Irene

Schreurs Winters (SW) accountants en bedrijfsadviseurs is een samenwerkingsverband aangegaan met Sportclub Irene. De onderneming staat midden in de Limburgse bedrijfsleven en hun visie sluit prima aan om ook in Tegelen maatschappelijk betrokken te zijn.

Toekomst gericht ondernemen waarin tijdig wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen. Dat vraagt om professionele adviseurs en specialisten.
Dat is Schreurs Winters (SW) accountants en bedrijfsadviseurs. Een middelgroot regionaal accountants- en bedrijfsadvieskantoor voor het MKB. SW staat voor “Efficiënt Samenwerken”, met korte communicatielijnen en optimaal gebruik van automatisering.
Hans Schreurs: “SW stelt zijn kennis, ervaring en oplossend vermogen graag ter beschikking aan zijn klanten. SW denkt mee om invulling te geven aan de financiële- en fiscale aspecten van ondernemerschap. Dat vraagt om gedegen en actuele kennis van de wet- en regelgeving, inzicht in trends en marktontwikkelingen, en maatwerk levert wanneer noodzakelijk. Onze organisatie heeft een goede reputatie opgebouwd in het midden- en kleinbedrijf, agrarische sector, de zorg sector en vrije beroepen”. Verder info kunt u vinden op de website: www.swaccountants.nl

Onder op de foto de heer Hans Schreurs, na het tekenen van het sponsorcontract.

Share This