Uit de oude doos, deel 50

“Uit de oude doos” nummer 50. Een “gouden” jubileum en daarom zullen we in deze aflevering foto’s en overig materiaal tonen van het 50 jarig jubileum van onze vereniging op 12 mei 1957. Bij een aantal foto’s staan nog wat vragen open: wie zijn de personen op de foto en wanneer is deze foto genomen etc.? Kunt u ons hiermee helpen? Stuur dan een mail naar Jan Trepels

Foto 341

In optocht door Tegelen, vooraf gegaan door Harmonie Voorwaarts (de “Staaf). Foto gemaakt op Grotestraat.

Foto 341A

Achter de Harmonie het bestuur en jubileum comité gevolgd door leden (spelers) van Sportclub Irene.

Foto 342

Het jubileum comité brengt een toost uit. Voorste rij: links gemeentesecretaris Kellenaars met ernaast Vercauteren, geheel rechts Jeu Coopmans met links ernaast Piet Kolster en vervolgens Funske Kurstjens. Achteraan in grijs pak Frans Oehlen. Wie weet de namen van de overige personen op de foto?

Foto 343

Voorzitter Ui Derks neemt een nieuwe Sportclub Irene vlag in ontvangst tijdens de receptie. Wie weet naam van persoon links op de foto?

Foto 344

Bestuur Sportclub Irene bij 50 jarig jubileum in 1957. Zittend v.l.n.r.: A. Vercauteren (2-de voorzitter), J. Frencken (secretaries), M.F.M. Gitmans (ere-voorzitter), A. Derks (1-ste voorzitter), F.M. Rutten (geestelijk adviseur), P. Schampers (1-ste penningmeester). Staande v.l.n.r.: M. Coopmans, J. Flos, H. Bors, Piet Kolster, W. Verlinden, H. Nijssen en W. Konings.

Foto 345

Jeugdafdeling Sportclub Irene tijdens 50 jarig jubileum in 1957. Aantal leden ca. 140.

Foto 346

Seniorenafdeling Sportclub Irene tijdens 50 jarig jubileum in 1957. Aantal leden ca. 175.
“50 Jaar voetbal in Tegelen”, een boekje dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum. We hebben hier de voorkant met daarop het terrein aan de Watertoren en een aantal pagina’s uit het boekje.

Share This