Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 28 september vindt weer de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.

• Locatie: kantine Bakenbos in Tegelen
• Aanvang: 20.00 uur

Alle leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers zijn van harte welkom.
In de bijlage vindt u het verslag van de Extra Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2018. Klik hier voor de bijlage.

Agenda
• OPENING EN MEDEDELINGEN

• GOEDKEURING NOTULEN 11 JUNI 2018

• JAARVERSLAG AFDELINGEN EN BESTUUR

• FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2017-2018

• VERSLAG KASCOMMISSIE/ BENOEMING NIEUWE COMMISSIELEDEN

• BEGROTING 2018-2019

• VOETBAL BIJ IRENE, TOELICHTING TECHNISCHE COMMISSIE

• RONDVRAAG
Na de vergadering bestaat de mogelijkheid om nog gezellig na te praten en eventueel samen een drankje te nuttigen.
We hopen op een mooie opkomst. Tot dan!

Bestuur Sportclub Irene

Share This