Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017

 

Datum: maandag 25 september 2017

Tijd: van 20:30 tot 21.30 uur

Plaats: Tegelen, Bakenbos, kantine Sportclub Irene

Agenda
• OPENING
• NOTULEN 2016 (zie bijlage)
• JAARVERSLAG
• VERSLAG KASCOMMISSIE en BENOEMING NIEUWE COMMISSIELEDEN
• FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2016-2017 & BEGROTING
• BESTUURSMEDEDELINGEN + BENOEMING (NIEUWE) BESTUURSLEDEN
• RONDVRAAG

BIJLAGEALV-26SEP2016-ST versie 1.1

De heer Ben Peters, bestuurslid Voetbalzaken, zal dit jaar aftreden en stelt zich niet meer herkiesbaar. Wel blijft Ben de club nog steeds steunen (o.a. sponsor Enjob).
Ook de heer Rob Holten, bestuurslid Verenigingszaken, stopt als bestuurslid. Rob blijft intensief betrokken bij de club en zal o.a. de rol van wedstrijdsecretaris voor de jeugd op zich nemen.
Het overige bestuur bedankt beide heren voor de loyale inzet en bewezen diensten de afgelopen jaren voor onze club.

Kandidaten die eventueel interesse hebben in bovengenoemde vrijgekomen bestuursfuncties kunnen zich per email melden bij Sjoerd Titulaer: secretaris@sportclubirene.nl voor 25 september a.s.
Aangezien de meeste bestuursleden er meer dan 5 jaar actief zijn, zijn we tevens op zoek naar nieuwe (aspirant) bestuursleden die het huidige bestuur op korte termijn willen versterken en/of vervangen.

U bent van harte welkom een keer vrijblijvend mee te draaien met een bestuur overleg om te kijken of dit misschien iets voor u is?
Of kent u misschien iemand anders die geschikt zou kunnen zijn, laat het ons s.v.p. weten? Uw steun hierin hebben we zeker nodig.
Want samen zijn wij een mooie vereniging waar we met zijn allen best trots op mogen zijn. Bedankt alvast!

Tot slot: aangezien het een ledenvergadering is voor alle leden en ouders van leden, verzoek ik u dan ook dankbaar gebruik te maken voor deze uitnodiging.
U kunt vragen stellen op het einde van de vergadering en eventueel meedenken over de toekomst van onze club.

Tot maandag 25 september a.s.!

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd Titulaer
Secretaris Sportclub Irene

 

Share This