Vacature Vertrouwenspersoon

Per direct is Sportclub Irene op zoek naar een nieuwe vertrouwenspersoon. Dit is een vrijwilligersfunctie en het aantal uren per maand/kwartaal is afhankelijk van de binnengekomen meldingen en ook van de eigen invulling van de functie.

Wanneer en waarmee kan de vertrouwenspersoon je helpen?
Sportclub Irene is met haar meer dan 850 leden een grote, levendige en snel groeiende vereniging waar spelers, trainers, bestuursleden, supporters en sponsoren veelvuldig contact met elkaar hebben. Sportclub Irene wil dat dit op een prettige, veilige manier kan. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid; vaak wordt hier van uitgegaan en is dit ook zo. Toch kunnen zich situaties van zogenaamd ongewenst gedrag voordoen.
De vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s).

Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
• seksuele intimidatie
• agressie en geweld
• pesten
• discriminatie
• interne criminaliteit

Indien u last heeft van dit ongewenste gedrag, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft dan o.a. als taak:
• te luisteren naar uw klachten en/of problemen
• nagaan of bemiddeling wenselijk is
• in samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen
• doorverwijzen naar hulpverlening
• ondersteunen van de klager
• toezien op nakoming van afspraken en voortgang in de afwikkeling
• nazorg verlenen

Vertrouwelijk
Het spreekt voor zich dat alle vragen vertrouwelijk behandeld worden. Sportclub Irene wil met het aanstellen van een vertrouwenspersoon zorg dragen voor het tot stand brengen en borgen van deze veilige omgeving, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als in de oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties).
Mocht u interesse hebben in deze belangrijke vrijwilligersfunctie dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Sjoerd Titulaer, secretaris. Mail: secretaris@sportclubirene.nl Mobiel: 06 – 2979 8882.

Share This