Communicatie

Commissie communicatie

Binnen Sportclub Irene is een Commissie Communicatie actief. Deze werkgroep heeft een directe link met het bestuur en dient de communicatie binnen Sportclub Irene in goede banen te leiden.

De volgende personen nemen deel aan de Commissie Communicatie:

  • Sjoerd Titulaer (vanuit Bestuur)
  • Ton Douben (webmaster)
  • Jan Trepels (webmaster / fotograaf)

Logo en beeldmerk

Een aantal jaren geleden zijn het logo en beeldmerk van Sportclub Irene opgefrist. Het is niet meer toegestaan om het oude logo en beeldmerk, in welke uiting dan ook, te gebruiken. Heb je het logo en/of beeldmerk nodig, stuur dan een mail naar één van onze webmasters. Geef daarbij aan waarvoor het logo en/of beeldmerk gebruikt gaat worden.

Verenigingsnaam

Een andere aanscherping in de communicatie is het gebruik van de clubnaam. Onze voetbalvereniging heet “Sportclub Irene”. Deze benaming wordt te allen tijde gebruikt. Kun je, vanwege het aantal posities, niet anders, dan is de officiële afkorting: Spcl. Irene. Deze wordt dus alleen bij hoge uitzondering gebruikt. Andere afkortingen, zoals bijvoorbeeld Sc Irene, worden niet meer gebruikt.

Communicatie intern

Leden/vrijwilligers die voor Sportclub Irene actief zijn en om welke reden dan ook iets willen communiceren binnen de club, kunnen dit, met in acht name van bovenstaande afspraken, op eigen initiatief doen. Bij twijfel of indien advies nodig is, kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen. We helpen jullie graag.

Trainers en leiders van teams kunnen zelf teamberichten en wedstrijdverslagen publiceren op de website van Sportclub Irene. Stuur een email naar één van onze webmasters als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken.

Communicatie extern

Leden/vrijwilligers die graag buiten Sportclub Irene iets willen communiceren, bijvoorbeeld via de pers, wenden zich altijd ruim van te voren bij de secretaris van Sportclub Irene. Houdt hierbij rekening met eventuele deadlines.