Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens

Graag je aandacht voor de nieuwe wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei aanstaande actief wordt. Deze wetgeving gaat over jouw persoonsgegevens en wat wij ermee doen.

Als Sportclub Irene zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarom willen wij jouw toestemming hiervoor als je:

  • lid bent;
  • ingeschreven wilt worden als lid;
  • vrijwilliger of medewerker bent of wilt worden;
  • sponsor bent of wilt worden;
  • toeleverancier bent.

Die toestemming geef je door het invullen van deze digitaal toestemmingsverklaring. Ben je jonger dan 16 jaar, dan dient de toestemmingsverklaring te worden gegeven door een van jouw ouders, verzorgers of voogd.

Indien je na het doornemen van onze privacyvoorwaarden en fotoprotocol, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of hierover contact met ons over wenst op te nemen kan dit via e-mail: info@sportclubirene.nl.

Privacyverklaring, fotoprotocol, Normen en waarden

Privacyverklaring

Fotoprotocol (PDF)

Normen en Waarden

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Door deze verordening krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

Toestemming

In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken.
Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Nieuwe privacyrechten

Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten.

Recht op vergetelheid

Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

Recht op dataportabiliteit

Ook hebben mensen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.
Zo kunnen zij hun gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Bijvoorbeeld als zij zich willen uitschrijven bij de ene sociale netwerksite en zich inschrijven bij een andere. Zij kunnen zelfs eisen dat de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe dienstverlener, als dat (technisch) mogelijk is.

Meer informatie

Meer informatie over de AVG lees je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het email adres moet het hoofd email adres zijn. Dit is de registratie voor de KNVB en communicatie vanuit Sportclub Irene naar onze leden en vrijwilligers.
LET OP ! Bij personen jonger dan 16 jaar dient een ouder/verzorger/voogd akkoord te gaan.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring, het fotoprotocol en de normen en waarden van Sportclub Irene heb gelezen.

reCAPTCHA is required.