Incident melden

Sportclub Irene vindt het belangrijk dat vervelende incidenten door eenieder, leden, ouders en toeschouwers, neutraal kunnen worden gemeld.

Via dit meldingsformulier wordt de commissie Normen en Waarden in kennis gesteld van hetgeen is gebeurd. Deze zal vervolgens via hoor en wederhoor op zo kort mogelijke termijn een objectief beeld  vormen omtrent het voorval. Eerst wordt altijd binnen 7 dagen overleg gevoerd met de melder van het incident.

Het bestuurslid Verenigingszaken zal elk incident steeds met minimaal 1 onafhankelijk lid beschouwen en namens het bestuur een beslissing nemen over de te nemen maatregel, een en ander indachtig het Normen en Waarden beleid van de vereniging. Het bestuur heeft het bestuurslid Verenigingszaken hiertoe gemachtigd om een snelle reactie te kunnen geven op ongewenst gedrag. Op deze wijze zal elke melding heel zorgvuldig en serieus worden behandeld.

Tegen de genomen beslissing van het bestuur kan men beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep. Dit staat uiteraard los van tuchtbehandelingen door de KNVB.

Persoonlijke gegevens

Incident