Lid worden van Sportclub Irene

1. Persoonsgegevens

2. Adres

3. Bankrekening en incasso

Uw aanmelding dient tevens als bevestiging van een aan Sportclub Irene, schriftelijk, verstrekte machtiging. Met deze machtiging geeft u toestemming aan Sportclub Irene doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en overige periodieke bedragen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportclub Irene, Incassant ID: NL91ZZZ401641670000 Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

4. Telefoon

5. E-mail

Vul bij 1ste e-mailadres uw e-mailadres in. Vul hier het e-mailadres van de ouder/verzorger in als het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar. Het 1ste e-mailadres wordt gebruikt voor:
  • registratie bij de KNVB
  • de toezending factuur contributie
  • communicatie over eventuele boetes opgelegd door de KNVB (rode/gele kaarten)
  • belangrijke nieuwsberichten van Sportclub Irene
Vul bij 2e e-mailadres desgewenst het e-mailadres van het nieuwe lid in als het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar (optioneel).

6. Lidmaatschap

7. Kledingmaten

Sportclub Irene heeft een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk lid / team te voorzien van een correct en uniform basis clubtenue. Geef hier de kledingmaten van het nieuwe lid aan zodat we de juiste maat van de tenues kunnen bestellen.

Meer informatie over het kledingfonds

8. Gedragscode Waarde(n)volle Club

Sportclub Irene maakt er werk van om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn, die in de omgeving wordt herkend als een aantrekkelijke club. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen wordt een stringent normen en waarden beleid gehanteerd. In onze gedragsregels en gedragscode is afdoende aangegeven welk gedrag van leden en ouders wel of niet gewenst is. Respectvol met elkaar omgaan is de basis waar alles op rust. We kunnen je enkel als lid inschrijven als je akkoord gaat met de Verklaring gedragscode Waarde(n)volle Club (PDF).

9. Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens

Als Sportclub Irene zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarom willen wij jouw toestemming hiervoor als je ingeschreven wilt worden als lid. Ben je jonger dan 16 jaar, dan dient de toestemmingsverklaring te worden gegeven door een van jouw ouders, verzorgers of voogd.

Lees onze privacyverklaring en ons fotoprotocol

LET OP ! Bij personen jonger dan 16 jaar dient een ouder/verzorger/voogd akkoord te gaan.

10. Vrijwilliger bij Sportclub Irene

Sportclub Irene draait op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen voetbal. Wekelijks zijn er tientallen vrijwilligers binnen onze vereniging actief. Wil jij of (een van) je ouders/verzorgers ook als vrijwilliger een bijdrage leveren aan onze vereniging, dan kun je dat hier aangeven. Wij nemen dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

11. Verzenden aanvraag

Na verzending van je aanmelding voor het lidmaatschap van Sportclub Irene:
  • ontvang je van ons een bevestigingsmail en kopie van de ingevulde gegevens
  • nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op
reCAPTCHA is required.