Teamactiviteit aanvragen

Graag bieden wij de faciliteiten aan leiders van teams, die een activiteit willen organiseren om een bepaald bedrag bij elkaar te sparen. Dit bedrag kan dan dienen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld deelname aan een meerdaags (buitenlands) toernooi.

Ook worden er binnen teams activiteiten georganiseerd of zaken ondernomen buiten de reguliere voetbalactiviteiten om, waarbij een beroep wordt gedaan op faciliteiten, meestal binnen de kantine, bijvoorbeeld een teamontbijt. Daarnaast juichen wij initiatieven toe, die georganiseerd worden in onze kantine, en die onze club extra geld in het laatje brengen.

Natuurlijk willen wij de mogelijkheid bieden voor dit soort initiatieven, maar we willen dit wel in goede banen leiden en controleren of acties niet conflicterend zijn met andere activiteiten. Om die reden dient een voornemen tot een activiteit minimaal vier weken tevoren te worden aangevraagd bij het bestuur. Na goedkeuring kan de activiteit, eventueel onder voorwaarden, worden opgestart.