Visie op voetbal

Opleidings- en coachdoelstellingen

In het beleidsdocument Visie op Voetbal zijn per leeftijdscategorie de opleiding en coaching doelstellingen beschreven. Deze doelstellingen verschillen per leeftijdscategorie. Voor iedere leeftijdscategorie zijn eindtermen gedefinieerd, welke aangeven wat de te realiseren doelstellingen per leeftijdscategorie zijn. Hierbij is een aantal aspecten van belang waarmee rekening dient te worden gehouden, zoals leeftijdskenmerken, wedstrijden, speelwijze en aandachtspunten voor de trainingen. Ook worden per leeftijdscategorie tips voor de begeleiding / training gegeven.

Beleidsdocument Visie op Voetbal Sportclub Irene